Son yıllarda trend olmuş olan YouTuberlık ve influencerlık bir meslek midir bilinmez ama ilgisine oldukça fazla gelir sağladığı herkesçe aşikâr. Ve gelir sağlayan her kişinin vergilendirildiği gibi bu işle uğraşanlarda Vergi kanunun 61. Mad ( ‘Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.’) gereğince kazançları üzerinden vergilendireceklerdir.

Peki, Nasıl olacak bu vergilendirme ?

Bu gruba giren kişiler iki şekilde gelir elde ediyor;

1 ) YouTube tarafından video izlenmeleri ile verilen reklam gelirleri ( Google Limited tarafından yapılan ödeme )

2 ) Sponsor anlaşmaları yoluyla gelir elde edilmesi

Reklam Geliri geliri Ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmektedir. Yani YouTuberların herhangi bir lokantanın, bir marketin vergilendirilmesinden farklı vergilendirilmeyecek. O yüzden tıpkı ticari kazanç elde eden mükellefler gibi;

YouTubedan elde ettikleri reklam geliri için YouTube ‘a KDV’li fatura Kesmek zorunda olacak ve her ay KDV beyannamesiyle bildirmeleri gerekecek.( KDV %18 KDV dışında eğer işçi çalıştırılacak veya kira ödemesi yapılmış ise vergi konusunun olduğu ay için Muhtasar Sgk beyannamesi verilmesi gerekecek ve yine diğer Mükelleflerde olduğu gibi 3’er aylık dönemler için uygulanan geçici vergi ve her yıl mart ayında verilen Yıllık gelir vergisi beyannameleri verilecek çıkan ödemeler ödenecektir.

Ayrıca, 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın yayımlanması ile birlikte, 2019 yılı başından itibaren sponsorların, mükellef olsun olmasın tüm YouTuberlara sponsorluk (Reklam hizmeti vermesi karşılığında) ödemesi yaparken, %15 gelir vergi kesintisi yapmasını zorunlu hale getirmiştir.

Bu uygulamalar dışında mükellefiyet tesis etmeden de vergilendirilmek mümkün; Hesabınızın sosyal medya ajansı tarafından yönetilmesi halinde mükellefiyet kaydı açtırmayabilirsiniz. Nasıl mı? Şöyle ki ürettiğiniz içerikleri sosyal medya ajansıyla yaptığınız bir anlaşmayla ajanstan ‘ telif hakkı ödemesi’ almanız koşuluyla mümkün ( Telif hakkı ödemesinden %17 gelir vergisi kesintisi ve KDV tevkifatı yapılacaktır ) Telif hakkı ödemesi de serbest meslek kazancı altında vergilendirildiği için Gelir vergisi mükellefiyeti açtırması gerekmeyecektir.

Ancak bu durumda olunsa bile Gelir Vergisi Kanunu madde 18’e 2019 yılında eklenen bir hükme göre ( kazançları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar. Bu durumda olanların, 94 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında tevkifat yapma yükümlülüğü yoktur )Yani 2020 yılı için yıllık toplam 600.000 lirayı aşan geliri olan bir YouTuber artık serbest meslek kazancı istisnasından faydalanamaz ve mükellef kaydı yaptırması gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.