TEVKİFAT’LI FATURA NEDİR ?

 

Kelime anlamıyla tevkifat kesinti anlamına gelirken vergisel anlamına bakarsak vergiyi ayırma, bölüşme gibi anlamları ifade etmek için kullanılıyor. Gel gelelim kimlerin tevkifat yapabileceğine ve hangi hizmetler için söz konusu olduğuna ;

İlk olarak kimler tevkifat yapar ondan bahsedelim ;

 • Genel bütçe kapsamındaki daireler
 • Katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler ve bunlara bağlı birlikler
 • Döner sermaye sistemiyle çalışan kuruluşlar
 • Kamu kurumu özelliğine sahip mesleki kurumlar
 • Yasalarla kurulmuş ya da tüzel kişiliğe sahip emekli ve yardım sandıkları
 • Bankalar
 • Kamu İktisadi Kurumları ve İktisadi Devlet Örgütleri
 • Özelleştirme boyutundaki kurumlar
 • Organize endüstri bölgeleri ve bütün borsalar (menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları)
 • Yüzde 50’den fazla hissesi doğrudan yukarıda olan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan kurum, kuruluş ve işletmeler
 • Hisseleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler.

Peki Tevkifat uygulanan işlemler nelerdir ?

 • Bazı yapım işleri ile bunlarla ilgili mimarlık mühendislik hizmetleri
 • Demirbaş, makine, teçhizat ve araçların bakım onarım ve tamiratıyla ilgili hizmetler
 • Danışmanlık ve denetim hizmetleri
 • Çevre, bahçe ve temizlik hizmetleri
 • Yemek servisi hizmetleri
 • Özel güvenlik hizmetleri
 • Yapı denetim hizmetleri

Son olarak nasıl hesaplanır kısmına gelirsek Yalın bir tevkifat hesaplama formülü maalesef yoktur. Tevkifat oranları sektörden sektöre değişiklik gösterdiği için yasanın ilgili bölümüne bakarak, tevkifat oranlarını ona göre uygulamanız gerekmektedir.

Örneğin; ALD Ltd. Şti Ünye belediye başkanlığının araçlarının tamiratını yapmıştır ve yaptığı bu hizmeti için Toplam KDV dâhil ( KDV %18 ) 5.900 TL fatura kesmiştir.( Tevkifat bu işlem için %70 dir güncel oran )

Fatura Net                :5.000

Kdv                           :900

Tevkif edilen tutar     : 630

Kalan kdv                  : 270

Ödenecek tutar          : 5.270

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.