Kategori: maliye

VERBİSE KAYIT ZORUNLULUĞU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girdikten sonra ticari hayata getirilen bir yenilikle Gerçek ve Tüzel kişilere Verbis’e (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi ) kayıt zorunluğu getirilmiştir. Buna göre;…