Bilindiği üzere işverenin iş  sözleşmesini haklı sebep göstermeden fesih etmesi halinde işçinin işe iade davası açmak gibi bir hakkı bulunuyor. İş kanunun 20. Maddesine göre de İşveren iş akdini sebep göstermeden ya da gösterilen sebebin geçerli olmaması şeklinde bir sebeple iş akdinin sonlandırıyorsa işe iade davası açılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Her işçinin işten haksız sebeple çıkarılması işe aide davası açabileceği anlamna gelmiyor.Bunun için bazı İşveren ve içi kolunda özel şartlar bulunuyor nedir bunlar ;

İşçinin sözleşmesi belirsiz süreli olmalıdır.
İşçinin en az 6 aylık kıdemi olmalıdır.

Yer altında çalışan işçiler için kıdem şartı aranmaz

İşveren bünyesinde en az 30 işçi çalışmalıdır.

     Burada 30 kişinin işverene ait tek bir işyerinde çalışıyor olması şart değildir. Aynı işletmeye ait işyerlerinde 30 veya 30’dan fazla işçi çalışıyorsa bu şart sağlanmış demektir.

İşçi, işveren vekilliği şeklinde bir statüde çalışmıyor olmalıdır.
İşe iade davasına ilişkin arabuluculuk başvurusunun ve devamında işe iade davasının yasal süresi içerisinde açılması gerekmektedir.

    Burada önemli husus 2017 tarihinden sonra getirilen arabulucuya başvurma zorunluluğudur. Arabulucuya başvurmadan doğrudan iş mahkemesinde dava açılması durumunda mahkeme davayı usulden red edecektir. İşçibu durumda red sonucunun tebliği tarihinden  itibaren 2 hafta içerisinde arabulucuya başvurmak zorundadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.