İNOVASYON YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIM

İNOVASYON YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIM 

İleri teknoloji entegrasyonu ve inovasyon yönetimi konuları son zamanlarda işletmelerin bulundukları pazarlarda rekabet avantajı elde edebilmeleri ve sürdürülebilir bir başarı sağlayabilmeleri için önem vermeleri gereken en öncelikli konulardır. Pandemi sonrasında üstün başarı elde eden işletmeler ileri teknolojiye en hızlı uyumu gösteren ve örgüt yapılarında, süreçlerinde ve sistemlerinde en yenilikçi dijital dönüşümü sağlayan işletmelerdir.   

Geçmişte yenilik kültürü en çok Amerika, Çin, Rusya ve Avrupa ülkeleri gibi gelişmiş ülkelerde yaygın olmakla sınırlıyken özellikle pandemi dönemiyle birlikte, gelişmekte olan birçok ülkede bulunan işletmelerde inovasyon yönetimine daha fazla önem verilmeye başlanmıştır. Gelişmekte olan ülke ekonomilerinde her geçen gün başarılı yenilikçi ürün ve hizmetler ortaya çıkmaya başlamış ve işletmeler faaliyetlerine ve örgütsel süreçlerine ileri teknolojiyi adapte etmenin önemini kavrayarak gerekli iyileştirmeleri yapmaya başlamışlardır. 

Gelişmekte olan ülkelerde bulunan işletmeler adeta tepetaklak olmuş yeni düzende kendilerine yer edinebilmek için; gelişmiş ekonomilerde güçlü teknolojik entegrasyona sahip işletmelerden daha da hızlı ilerleme kaydetmeleri gerektiğini kavramış durumdadırlar. Dolayısıyla gerek dijital dönüşümsüreçlerinde gerekse son gelişen ileri teknolojilerin takibinde gelişmiş ülkelerdeki işletmelerin uyguladıkları stratejilerden daha yırtıcı stratejiler geliştirmekte ve uygulamaktadırlar. Yani dünya ekonomik ekseninde her an kaymaların yaşanması ve ekonomik olarak en güçlü kabul edilen ülkelerin bu gücü başka ülkelere kaptırması an meselesidir. 

Geçmişten günümüze gelişmekte olan ekonomilerde yenilikçi yaklaşımda ve ileri teknolojiyi destekleyen ortamın bulunabilmesinde her daim bir takım sorunsallar yaşanmıştır.İnovasyonun doğası gereği var olan sistem ve süreçleri her yeniliğe tam olarak adapte edebilmek oldukça güçtür. Çünkü her şeyden önce yeniliğe adaptasyon sağlaması gereken işletmelerin örgüt kültüründe inovasyon temelli yenilikçi yaklaşımın benimsenmesi gerekmektedir. 

Gelişmekte olan ülkelerde işletmelerdeki etkin olmayan iş modelleri, devlet politikalarındaki istikrarsızlık ve kurumsal yönetişim sorunları ile bireylerin pek çoğunun düşük eğitim seviyelerine sahip olması ve araştırma merkez ve birimlerinin kapasite eksikliğinden dolayı günümüze kadar bu ülkelerde inovasyon yönetiminde istenilen noktaya bir türlü ulaşılamamıştır. Fakat pandemi dönemi ile beraber bu ekonomilerde adeta bir uyanış başlamış ve az gelişmiş teknolojik altyapılar iyileştirilmeye ve ileri teknolojiye dayalı eksiklikler tespit edilerek; eksiklerin giderilmesinde gereken finansal kaynaklar devlet vb. finansal fon sağlayıcılartarafından karşılanmaya başlanmıştır. 

Teknolojik entegrasyon için gerekli eğitimli insan kaynakları ve dijital dönüşüm uzmanları yetiştirilmesi için ise gerek orta öğretim gerekse yüksek öğretim seviyelerindeki eğitim kurumlarında yeni dersler müfredata eklenmiş ve üniversitelerde Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülebileceği birçok Araştırma ve Uygulama Merkezleri faaliyete geçirilmiştir. 

Japonya, İsviçre ve Amerika şuan her ne kadar dünyanın en yenilikçi ülkeleri olarak kabul edilseler de; en yenilikçi ülkeler sıralamasını değiştirmek hiç de zor değildir. Bunu yapabilmek ülkelerin geliştireceği yenilikçi stratejilere ve bireylere kazandırılacak yenilikçi yaklaşımlara bağlıdır. 

Unutmayın! En yenilikçi ülkeler sıralamasında 3. sırada yer alan ülke Amerika denildiğinde nasıl kişilerin aklına Amerika’nın ekonomik durumu gelmiyor; IBM ve Apple gibi yenilikçi Amerikan şirketleri geliyorsa; gelişmekte olan ülkelerin yenilikçi sıralamasının başlarına taşınması için de o ülkeler konu edildiğinde, ülkelerin ekonomik durumları yerine akıllara onlara ait başarılı yenilikçi ürün ve hizmetler sunan ulusal firmaların gelmesi gerekmektedir. Ülkelerden bahsedilirken; eğer o ülklerin yenilikçi başarıları ile dünyada isim yapmış ulusal şirketleri anılıyorsa; söz konusu ülkeler en yenilikçi ülkeler arasına girmiş demektir. 

Özetle, yenilik, ileri teknoloji ve inovasyon yönetimi sadece silikon vadilerinde araştırma konusu olmamalı ve onların gündemine aldığı konular olmaktan çıkmalıdır. İnovasyonyönetimi ve yenilikçi yaklaşım toplumun ve ekonomilerin gelişimi için mihenk taşıdır ve insanlığın gelişiminde bu konuların önemine dair bilincin bir an önce toplumda her kesimden bireye kazandırılması gerekmektedir. İnovasyonyönetimi, yenilik üretimi, djital gelişim… Bunlar gibi ya da farklı birçok alanda başarıya ulaşmanın ise tek bir yolu vardır:Yaptığın işte sebat ederek bıkmadan usanmadan çalışmak. Olmaz diye bir şey yok, kendinize inanın yeter.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

child porno child escort child escort girl child sex children porn children porn video
twitter porno twitter porno yücel ışık