4/a ve 4/b sigortalılık statüsüne tabi sigortalıların, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıkları, hastalık halidir.

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ NEDİR ?

    Sigortalı çalışan vatandaşların kaza geçirmesi, hastalanması ya da bunlar dışında meslek hastalığına yakalanmasından sonra Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, vatandaşın mağdur olmasının önüne geçmek amacıyla verilen ödemeye iş görmezlik ödemesi (rapor parası) denir.

Geçici İş Göremezlik Ödeneğinden Faydalanmak İçin Şartlar Nelerdir?

   Geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için;

> İstirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi,
> İş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,
> Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması,

gerekmektedir.

İş Görmezlik Ödemesi Ne Zaman Alınır?

     Sosyal Güvenlik Kurumu, sigortalı çalışana geçici iş göremezlik ödemesini raporun 3. günü itibarıyla yapmaya başlıyor. Fakat ilk 2 günlük rapor ücretinin çalışanın işvereni tarafından ödeneceğine dair yasada bir düzenleme bulunmuyor. 1 ya da 2 günlük rapor alan sigortalı çalışanlara Sosyal Güvenlik Kurumunca herhangi bir rapor parası ödemesi yapılmıyor.

 İş Görmezlik Ödemesi Nasıl Hesaplanır ?

     Rapor parası hesaplama işlemi için rapordan önceki son 3 aydaki ödeme bilgilerine ihtiyaç duyuluyor. Son 3 ayda çalışma görünmüyorsa geriye doğru gidilip diğer aylara bakılıyor. Son 3 ayda ödeme bulunması halinde bu süreçteki toplam ödemeleri ve gün sayısını yazmak gerekiyor. Aynı zamanda prim ikramiye geliri varsa onların da hesaba dahil edilmesi gerekiyor. Ardından toplam ödemeler, toplam gün sayısına bölünüyor. Sonrasında bu sayı; raporlu olunan gün sayısından 2 çıkartıldığında (ilk 2 günün ödemesi yapılmadığı için) çıkan gün sayısıyla çarpılıyor. Ayakta tedavilerde 2/3, yatarak tedavilerde ise 1/2 ödeme alındığından tedavi şekline göre hesaplama tamamlanıyor. Sigortalı çalışan işe başladığı ilk gün bu iş kazasını yaşarsa emsal ya da aynı işte çalışan bir başka sigortalının kazancı üzerinden hesaplama yapılıyor. Rapor parası görme işlemi için ise e-devlet kapısı sistemine online olarak giriş yapmak gerekiyor. Buradan 4a-4b iş göremezlik ödemesi sorgulama menüsüne giderek kolayca sorgulama yapılabiliyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.