Etiket: finans uzmanı şule aldemir

VERBİSE KAYIT ZORUNLULUĞU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girdikten sonra ticari hayata getirilen bir yenilikle Gerçek ve Tüzel kişilere Verbis’e (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi ) kayıt zorunluğu getirilmiştir. Buna göre;…