EMEKLİLİKTE YAŞA NASIL TAKILDIK?

 

      Bilindiği üzere emekli olmak için 3 şart bulunuyor; buşartlardan birincisi sigortalılık süresi, ikincisi prim gün sayısı, üçüncü olarak da yaş kriteri şartı bulunuyor. Çoğu vatandaş prim gün sayısı ve sigortalılık sürelerini doldurmuş olmalarına karşın yaş kriteri şartı yerine getiremiyor ve emekli olma süreleri uzuyor. Burada kritik bir soru karşımıza çıkıyor.

Hangi tarihte sigortalılıkları başlamış kişiler bu kapsamda değerlendiriliyor?

     08 Eylül 1999 tarihinden önce ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına bağlı olarak işe giren ve sigorta primleri bildirilmiş vatandaşlar bu kapsamda değerlendiriliyor.

     Özellikle bu tarih olmasının sebebi ne yazıktır ki Türkiye tarihinin acı bir anısı olarak tarihe geçen 1999 ağustos depreminin yıkıcı etkileri, verdiğimiz acı kayıplar ve akabinde etkilenen ekonomimiz. Depremin birkaç gün sonrasında o dönemin yasama organı emeklilik konusunda görüşmeler yapmaya başladı. Ve sonucunda 08 Eylül 1999 tarihinde çıkan 4447 sayılı Yasa ile emekli olmak mevcut şartlara göre daha da zorlaştırıldı. Getirilen zorlaştırmalara ek olarak hukukun genel ilkelerinden biri olan ‘Kanunların geriye doğru yürümezliği ’ ilkesine tezat oluşturacak bir uygulamayla çıkan yasanın geriye dönük işlenmesine karar verildi.

     Sözü geçen yasadan önce kadınlar, 5 bin sigorta prim sayısı ve 20 yıllık sigortalılık süresi ile emekli oluyor, Erkeklerinemeklilikleri için ise 5500 gün ve 25 yıl sigortalılık süresi yeterli oluyordu. Belirtilen süreleri tamamlayan kişiler başka bir şart aranmaksızın emekli oluyordu. Öte yandan yine kadınlar 3600 gün üzerinden 50 yaşını doldurmak suretiyle, erkeklerde 55 yaşını doldurmak suretiyle 3600 gün üzerinden emekli olabiliyordu.

 İşte emekli olmak için yaş şartı, gün şartı ve sigortalılık süresi şartı aslında 08.09.1999 tarihinde karşımıza çıkmış ve çıkan Yasa geriye dönük olarak işlemeye başlamıştır. Yasayla ilgili iptal kararları alınmış olsa da 2002 tarihinde 4759 sayılı kanunile emeklilikte yaşa takılanlara yeni kademeli emeklilik getirmiş ve mevcutta yaş sorununu karşımıza çıkarmıştır.

   Yıl 2022 hükümet konuyla ilgili yeni düzenlemeler getirileceğini ve somut adımlar atılacağını söylüyor.

Umarım herkes için sevindirici bir yasa çıkar ve mağduriyetler giderilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.