MENKUL SATIŞLARDA TÜRK PARASIYLA ÖDEME ZORUNLULUĞU

     İlgili bakanlık Türk parasının kullanımını yaygınlaştırmak ve yabancı para karşısındaki itibarını yeniden kazandırmak için varolan dolarizasyonla mücadelesine yeni bir düzenleme getirdi.

   19.04.2022 tarihi itibariyle hüküm doğuracak olan düzenlemenin detayları ise şöyle ;

      Tebliği kapsamında, menkul satış sözleşmelerinde ödeme döviz cinsinden belirlense bile ödemelerin Türk Lirası cinsinden yapılması ve bu şekilde yapılan ödemelerin de Sözleşmelerin taraflarınca kabul edilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

 Burada Menkul ibaresi bazı anlaşmazlıklara sebep olmaktadır. Kanun koyucu Menkul ibaresinin tanımı için ‘gayrimenkul tanımına girmeyen her türlü mal ve eşyayı kapsamaktadır,şeklinde bir izahat getirmiştir.

Eskiden de var olan taşıt satış sözleşmeleri döviz olarak değil TL düzenlenmesi zorunluluğu devam etmektedir,Yani ; . Yalnız taşıt ve menkul satış sözleşmeleri ve işlemlerine ait ödemelerin mutlak surette Türk Lirası olarak yapılmak zorunda olacaktır,

    Düzenleme 04.2022 tarihli olup bu tarih öncesinde düzenlenen Fatura ve sözleşmeler için hüküm doğurmamaktadır. Ve menkul satış sözleşmeleri dışındaki sözleşmelerin ödemesinin yapılması hususunda mevcut düzenlenmede bir değişiklik yapılmadığından bu sözleşmelerdeki ödemelerin Yabancı para cinsinden yapılmasında bir sakınca bulunmamaktadır.

Düzenlemeye aykırı davranılması durumunda ortaya çıkacak cezai müeyyideler ise şöyle ;

Tebliğ’e aykırılıklara ilişkin Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 1567 Sayılı Kanunun 3 üncümaddesinin birinci fıkrası kapsamında 3.000-25.000 TL tutarında idari para cezası sözleşmenin her bir tarafı için ayrı ayrı olmak üzere uygulanacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.