ÜNYE TİCARET BORSASI EKONOMİK DURUM DEĞERLENDİRME –BEKLENTİ ANKETİ

                 ​​​​(Aralık-2021)

      Borsamızca 2021 yılının son çeyreğinde üyelerimize yönelik olarak pandemi döneminde ekonomik durum ve beklentiler anketi yapılmıştır. Pandemi koşulları  göz önüne alınarak Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda asgari seviyede üye ile yapılması planlanmış ve 50 üyemiz ile (% 30) gerçekleştirilen anket sonuçları değerlendirilmiş, Borsa Yönetim Kurulumuza sunulmuştur. Yapılan değerlendirmeler sonrası çevre oda/borsalar ve TOBB ile paylaşılarak ilgili karar alıcılara ulaştırılması hedeflenmiş olup yapılan değerlendirme aşağıdadır.

Yaşınız

18-25 arası

26-34 arası

35-45 arası

46-55 arası

56 ve üzeri

3

7

24

8

6

Ankete katılan üyelerimizin önemli bir bölümü orta yaş grubundadır.

Cinsiyetiniz

Kadın

Erkek

1

47

Anket değerlendirmesini yapan üyelerimizin çoğunluğu erkeklerden oluşmaktadır.

 

 

Mevcut Çalışma Durumunuz Nedir

Firma Sahibi

Firma Ortağı

Çalışan

Emekli

31

9

2

0

Ankete katılanların önemli bir bölümü firma sahibi yadaortağıdır.(% 85)

 

İşyerinizde Çalışan Sayısı

1-5 arası

6-10 arası

11-15 arası

16-20 arası

21 ve üzeri

41

0

0

0

3

Anket katılan firmalarda çalışan sayısı  % 93 oranında 1-5 kişidan oluşmakta olup küçük  ölçekli işletme kapsamında değerlendirilmiştir

Son 2 yıl içerisinde çalışan personel sayısı değişti mi

Azaldı

Değişmedi

Arttı

8

39

0

Bu soruda % 83 oranında  işletme çalışan sayısının değişmediğini belirtirken  % 17 oranında çalışan sayısının azaldığını belirmiştir. Bu durumda pandemi döneminde işten çıkarılanların oranını göstermektedir.

Pandemi Döneminde İşlerinizde Ciro Değişimi Nasıl Oldu

Arttı

Değişmedi

%10 azaldı

%20 azaldı

%30 ve üzeri azaldı

3

16

19

2

6

Ciro kaybı olarak % 35 oranında değişmedi derken % 58  oranın da ciro kaybının olduğunu belirtmiştir.

   Pandemi Döneminde Çalışma Düzeninizde Değişiklik Oldu Mu

İşyeri Geçici Kapandı

Değişmedi

Kısmi Süreli Çalıştı

Evden Çalışıldı

18

11

19

0

Pandemi döneminde % 37 oranında işyerlerinin kapandığı veya % 40 oranında kısmı süreli çalışmaya geçildiği belirtilmiş, değişmedi diyenlerin oranı % 23 olarak görülmüştür.

Maliyet artışları işlerimizi etkilemektedir

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle katılıyorum

3

0

4

10

31

Maliyet artışlarının işleri etkileme oranı %82 gibi önemli bir orandır.

 

Pandemi sürecinde taleplerimiz azaldı

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle katılıyorum

3

6

8

6

22

Pandemi döneminde taleplerin % 62 oranında düştüğü görülmektedir.

İşletmemizde finansman sorunları bulunmaktadır

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle katılıyorum

5

4

5

9

23

Finans sorunu yaşayan işletme oranı % 69 olmuştur.

 

 

Sektörümüzdeki vergi yükü fazladır

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle katılıyorum

3

3

6

8

28

Vergi yükü fazladır diyenlerin oranı % 75 olarak  yüksek bir oranda gerçekleşmiştir.

Ekonomideki belirsizlikler işlerimizi etkilemektedir

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle katılıyorum

1

1

1

12

33

Belirsizlik işlerimizi etkiledi diyenlerin oranı  % 94 olmuştur.

 

 

2022 yılında ekonomide toparlanma bekliyorum

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle katılıyorum

7

14

17

7

3

2022 yılında ekonomide toparlanma bekleyenlerin oranı % 44 olmuştur.

Alınan ekonomik önlemler yeterlidir

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle katılıyorum

11

22

10

4

0

Alınan ekonomik önlemleri yeterli bulmayanların oranı  % 70 olmuştur.

 

 

 

2022 yılında pandemi önlemleri arasında yeni kapanmalar olacaktır

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle katılıyorum

1

10

13

14

9

 

2022 yılında yeni kapanma bekleyenlerin oranı  % 51 olmuştur.

Pandemi ile mücadelede alınan tedbirler yeterlidir

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle katılıyorum

5

22

9

4

6