2018 Yılı Çocuk İşçiliği İle Mücadele Yılıdır

Ünye’de faaliyet gösteren ve ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına giren Durak Fındık A.Ş. tarımda  çocuk işçiliğinin önlenmesi amacıyla İkizce Kaymakamlığı ile ortaklaşa yürütülen ‘Her Çocuk Bir Dünya’ projesini tanıttı.

Mevsimlik Tarım İşçiliği Projesi Türkiye’ye Yayıldı

Durak Fındık A.Ş. Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Durak,“Bilindiği gibi ülkemiz ‘En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi’nin imzacısıdır. Ülkemiz, mevsimlik tarım işindeki çocuk işçiliğini de en kötü biçimde çocuk işçiliği olarak kabul etmiş ve 2015 yılına kadar tamamen ortadan kaldırmayı ‘Uluslararası Çocuk Örgütü’ne (ILO) taahhüt etmiştir. Tüm Türkiye’de farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalarla çocuk işçiliğinin önüne geçilmesi planlanırken Ordu ilinde önemli bir pilot çalışma yürütülmektedir. ILO tarafından yürütülen ‘Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği Projesi’  2012 yılında Ordu ilinde başlatılarak tüm Türkiye’ye yayılmıştır. Başta en kötü biçimleri olmak üzere çocuk işçiliğinin önlenmesi temel hedefiyle ve bu çerçevede 2018/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile 2018 yılı ‘Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı’ ilan edilmiştir. Bu doğrultuda çocukların çalışma yaşamına girmelerini önleme veya çalışma yaşamından çekilmeleri temel hedefiyle; eğitim, sağlık, güvenlik, barınma, ulaşım ve diğer tüm hizmetlerin eş güdüm içinde sağlanmasına özen gösterilmesi amaçlanmıştır. Fındık hasadı nedeniyle Temmuz-Eylül ayları arası ciddi bir mevsimlik tarım işçisi göçü alan Ordu iline aileleriyle birlikte yüzlerce çocuk gelmektedir. Mevsimlik tarım göçüne katılan çocuklar tarım işçisi olarak çalışmasalar bile bir şekilde; eğitim, sağlık, ekonomik sömürüden korunma, uygun standartta yaşama ve oyun oynama hakkından mahrum olabilmektedir.”dedi.

İkizce Kaymakamlığı İle Ortak Proje

Düzenlenen projenin ikizce kaymakamlığı ile düzenlendiğini söyleyen Kadir Durak,”Bu nedenle İkizce Kaymakamlığı ve Durak Fındık Sanayi Ticaret A.Ş. iş birliği ile yaşanan bu mağduriyetleri en aza indirmek ve bakanlıkların yürütmüş olduğu bu çalışmaya yerelde destek sunmak amacıyla; akademik bir yaklaşım ile gelişimsel taramaların yapılması ardından sağlık taramalarının yapılıp çocukların gelişmelerine uygun bir eğitim modülü ile desteklenmeleri sağlanacaktır.”dedi.

Amaç Çocukların Eğitim Düzeyinin Sağlanması

Projenin amacını anlatan Kadir Durak,”Bu projenin amacı Türkiye’nin çeşitli illerinden Ordu ili İkizce ilçesine fındık hasadı için gelen mevsimlik tarım işçisi ailelerin 5-14 yaş arası çocuklarının gelişimsel ihtiyaçlarının tespit edilerek hasat dönemi boyunca İkizce ilçesinde yaş gruplarına uygun sınıflarda eğitimsel olarak uygun modüllerle desteklenmesidir. Ayrıca projeye dahil olan çocuklara yapılacak sağlık taraması ile sağlık sorunları tespit edilerek gerekli önlemler de alınacaktır. Proje kapsamında hem yereldeki hem de mevsimlik tarım göçü ile gelen çocukların annelerine yönelik çocuk işçiliği ile mücadele konusunda farkındalık eğitimleri verilecektir.”dedi.

Çocuk İşçiliği En Çok Tarım Sektöründe

İkizce Kaymakamı Ali Recai Yerlikaya,”İkizce Kaymakamlığı ve Durak Fındık A.Ş. işbirliği ile bu yıl ilkini düzenleyeceğimiz. ‘Her Çocuk Bir Dünya’ projesinin tanıtım toplantısı için buradayız. İkizce, fındık tarımının en çok yapıldığı ilçelerin başında gelmektedir. Temmuz ayında başlayıp eylül ayında sona eren fındık hasat ayında ilçemize farklı coğrafi bölgelerden, yaklaşık 4 bin civarında mevsimlik tarım işçisi gelmektedir. Bu misafirlerimiz ekonomimize büyük katkılar sağlarken, onların çalışma şartları en temel insani gereksinimlerinin azami oranda karşılanması büyük önem arz etmektedir. Bu hedefle çıkarılan 2013/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi, bir taraftan kamu kurumlarına bir takım yükümlülükler getirirken, bir yandan da sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileriyle işbirliğine gidilmesini tavsiye etmektedir. Bu kapsamda mevsimlik tarım işçiliği olgusunun en önemli sorunu çocuk işçiliği gerçeğidir. Çocuk işçiliği, çocukların çocukluklarını yaşamaktan alıkoyan, potansiyellerini saygınlıklarını eksilten, fiziksel ve zihinsel gelişimleri açısından zararlı işler olarak tanımlanır. Dünya Çalışma Örgütü’nün verilerine göre çocuk işçiliği olgusu en çok tarım sektöründe meydana gelmektedir. Bu projenin amacı ilçemize gelen mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarını başta eğitim faaliyetleri olmak üzere sosyal ve sportif etkinlikler ve sağlık taramaları ile gelişimlerine katkı sağlamak ve onlara bir nebze de olsa yanlarında olduğumuzu hissettirmektir.

Durak Fındık A.Ş her yıl yaptığı sosyal sorumluluk projesine bir yenisini daha ekledi. Daha önceki yıllarda Çocuk işçiliğinin önlenmesi ve aflatoksin ile mücadele,fındık değil oyun bahçesine, Çiftçiyle el ele projesi ile devamlı fındık üreticisinin ve toplayıcısının yanında oldu. 2013 yılında yaptığı gibi bu kez İkizce Kaymakamlığı ile birlikte çocuk işçiliğini önlemek için Her Çocuk Bir Dünya projesini kamuoyu ile paylaştı.

Programa ayrıca Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Esat Can Öztürk, Ünye İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu, İkizce Belediye Başkanı Bahri Söğüt, Durak Fındık Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Durak, Yönetim Kurulu Vekili Hüseyin Hilmi Durak, UTZ Standartları Türkiye Temsilcisi Osman Yalçın Tekinarslan, İkizce Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Hülya Solak katıldı.

The following two tabs change content below.
Nuh Medya
Ünye Meydan Gazetesi Yönetim Kurulu.


Nuh Medya

Ünye Meydan Gazetesi Yönetim Kurulu.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

kayseri universiteli escort